SZKOLENIA - NADZÓR - DORADZTWO BHPUSŁUGI BHP

Usługi z zakresu dozoru bhp oraz ochrony ppoż. świadczymy na terenie woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego w ramach stałej współpracy. Realizujemy także zlecenia jednorazowe.

 

Oferujemy między innymi:

 

 • Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy i stałego podnoszenia świadomości bezpiecznego wykonywania pracy przez pracowników

 • Kontrole warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp wraz z opiniowaniem

 • Prowadzenie rejestru chorób zawodowych

 • Prowadzenie rejestru osób narażonych na czynniki: rakotwórcze i mutagenne

 • Prowadzenie rejestrów: wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych

 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej wraz z kartą statystyczną

 • Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz ocenę ryzyka chemicznego

 • Aktualizację oceny ryzyka zawodowego

 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp

 • Aktualizację instrukcji bhp

 • Roczne audyty bhp w zakładzie pracy

 • Opracowywanie i zgłaszanie do instytucji nadrzędnych informacji o substancjach chemicznych ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

 • Prowadzenie książki kontroli stanu bhp

 • Współuczestniczenie w pomiarach środowiska pracy

 • Prowadzenie rejestru pomiarów środowiska pracy

 • Reprezentowanie klientów przed organami kontrolnymi tj. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna

 • Doradztwo w zakresie spełnienia wystąpień oraz nakazów pokontrolnych organów kontroli (wsparcie przed i po kontroli).

 

W ramach prowadzenia działalności szkoleniowej wykonujemy:

 

 • Szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych (w tym dla pracodawców i osób kierujących pracownikami)

 • Szkolenia tematyczne z zakresu: pracy na wysokości i prac niebezpiecznych

 • Prowadzenie rejestrów szkoleń

Siedziba firmy

78-600 Wałcz

ul. Chełmińska 31/21B

Telefon

(+48) 696-017-877

Pozostałe dane

NIP: 765-147-25-31

REGON: 321181125

BHP-STYLE 2012

Wszelkie prawa zastrzeżone