SZKOLENIA - NADZÓR - DORADZTWO BHPOCHRONA PPOŻ.

Ochrona przeciwpożarowa – jest bardzo szerokim pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

 

  • zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

  • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

  • prowadzenie działań ratowniczych.

 

Obowiązek posiadania i opracowania dokumentu zwanego Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego spoczywa na właścicielu lub użytkowniku obiektu (lub wynajmowanej strefy), który przeznaczony jest do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

 

Kwestię odpowiedzialności za obiekt i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna regulować umowa najmu lokalu (obiektu) na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351, z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 719)

W ramach posiadanych uprawnień inspektora ochrony ppoż . oferujemy Państwu:

 

  • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

  • opracowywanie graficznych planów ewakuacji

  • wykonywanie kontroli stanu bezpieczeństwa ppoż.

  • prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej

  • organizację, planowanie i przeprowadzanie próbnej ewakuacji na wypadek pożaru

 

 

Przykładowy plan zabezpieczenia i ewakuacji

Siedziba firmy

78-600 Wałcz

ul. Chełmińska 31/21B

Telefon

(+48) 696-017-877

Pozostałe dane

NIP: 765-147-25-31

REGON: 321181125

BHP-STYLE 2012

Wszelkie prawa zastrzeżone