SZKOLENIA - NADZÓR - DORADZTWO BHPSPECJALISTA DS.BHP

W dniu 1.07.2013 roku zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy (Rozp. Rady Min. z dnia 2 listopada 2004 roku) zmieniającej rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 246, poz. 2468) prawo do zatrudnienia na stanowiskach specjalistów ds. bhp oraz prawo do świadczenia usług tożsamych z zadaniami specjalisty ds. bhp utracili „behapowcy” niespełniający szeregu wymogów prawnych.

 

Co to oznacza w praktyce? Otóż zgodnie z przywołanym rozporządzeniem osoby zatrudnione na stanowisku specjalisty ds. bhp lub osoby wykonujące zadania służby bhp jako specjaliści z zewnątrz w ramach usług outsourcingu muszą bezwzględnie legitymować się : wyższym wykształceniem o kierunku lub specjalności w zakresie bhp lub ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie bhp oraz, co najmniej 1 rokiem stażu pracy w etatowej komórce bhp. Dodatkowo, specjalista spoza zakładu pracy wykonujący zadania służby bhp powinien posiadać aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu okresowym dla pracowników służb bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby.

 

Pracodawcy, którzy nie podlegają obowiązkowemu utworzeniu etatowej służby bhp w swoim zakładzie /Art.237(11) §1 kodeksu pracy/, w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa wykonywanej pracy mogą powierzyć dozór bhp wykwalifikowanym specjalistom spoza zakładu pracy. Przekazując firmie zewnętrznej obowiązki służby bhp pracodawcy osiągają wymierne korzyści, w postaci oszczędności kosztów związanych z zatrudnieniem etatowych pracowników bhp.

 

Dużą grupę naszych klientów stanowią Firmy, które posiadając w swoim schemacie organizacyjnym etatową komórkę bhp zdecydowali się na dodatkowe wsparcie zewnętrzne, aby należycie przestrzegać najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy w swoich zakładach.

 

BHP-Style  nadzoruje bezpieczeństwo pracy w zakładach pracy, w których wykorzystuje się  systemy bezpieczeńtwa np. WISE systematycznie  eliminując potencjalne zagrożenia występujące w środowisku pracy.

 

Spełniamy niezbędne wymogi prawne do świadczenia usług dozoru, nadzoru, doradztwa oraz kontroli bezpieczeństwa pracy.

Siedziba firmy

78-600 Wałcz

ul. Chełmińska 31/21B

Telefon

(+48) 696-017-877

Pozostałe dane

NIP: 765-147-25-31

REGON: 321181125

BHP-STYLE 2012

Wszelkie prawa zastrzeżone