SZKOLENIA - NADZÓR - DORADZTWO BHPCENNIK USŁUG

Przykładowe ceny niektórych usług:

 

 • opracowanie dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego od 120,00 PLN / stanowisko

 • opracowanie dokumentacji Oceny Ryzyka Chemicznego metodą ekspercką od 500,00 PLN / stanowisko

      (cena zależna od rodzajów substancji i preperatów chemicznych na stanowisku pracy)

 • roczna ocena i analiza stanu bhp w formie audytu (art. 237 k.p.) przedsiębiorstwa/instytucji od 200,00 - 1300,00 PLN

      (cena zależna od wielkości zakładu/instytucji oraz od stopnia złożoności zagadnienia)

 • kompleksowe przeprowadzenie postępowania powypadkowego od 300,00 - 1500,00 PLN

      (cena zależna od rodzaju ciężkości następstw wypadku: lekki, ciężki, śmiertelny, zbiorowy)

 • opracowanie instrukcji stanowiskowej od 40,00 PLN

 • opracowywanie planów ewakuacji ppoż. od 150,00 PLN / 1 str. projektowa

 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) od 1000,00 PLN

      (cena zależna od wielkości zakładu, stanu infrastruktury, występujących zagrożeń ppoż.)

 • doradztwo z zakresu oznakowania bhp i ppoż. 110,00 PLN

 • szkolenie ppoż. 80,00 PLN / os.

 • szkolenie BHP wstępne – instruktaż ogólny dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 50,00 PLN / os.

 • szkolenie BHP okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 50,00 PLN / os.

 • szkolenie BHP okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 50,00 PLN / os.

 • szkolenie BHP okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 130,00 PLN / os.

 • szkolenie BHP okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych 120,00 PLN / os.

 

Wszystkie ceny szkoleń BHP zwolnione są z podatku VAT.

(art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. 2011 nr 177, poz. 1054)

 

Ceny szkoleń dla grup powyżej 5 pracowników ustalane indywidualnie.

 

Ceny pozostałych usług netto objęte 23% stawką podatku VAT.

 

Powyższe usługi są bezpłatne dla firm i instytucji objętych stałą umową dozoru zawartą na okres min. 12-miesięcy.

 

Ceny stałego nadzoru ustalane są indywidualne na podstawie rzetelnie przeprowadzonej oceny bieżącego poziomu bhp

u przyszłego zleceniodawcy i w dużym stopniu zależą od wielkości zakładu oraz zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

 

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Siedziba firmy

78-600 Wałcz

ul. Chełmińska 31/21B

Telefon

(+48) 696-017-877

Pozostałe dane

NIP: 765-147-25-31

REGON: 321181125

BHP-STYLE 2012

Wszelkie prawa zastrzeżone